Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu (adres: ul. Bohaterów Westerplatte 18, 82-300 Elbląg, tel./fax: +48 55 611 45 90, e-mail:pkwe@warmia.mazury.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: tel. tel./fax: +48 55 611 45 90, e-mail: pkwe.iod@warmia.mazury.pl)
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności statuwowej Administratora: edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, usuwanie drzew i krzewów, opiniowanie przedsięwzięć na terenie Parku na podstawie: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1297/2017 oraz Statutu Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podanie danych osobowych jest: obowiązkowe (gdy wynika to z przepisów prawa) lub dobrowolne (na podstawie zgody osoby).
 6. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Nasze Parki Krajobrazowe

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności