Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Za pan brat z Krainą Buka – organizacja wydarzeń edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej

Zadanie realizowane przy wsparciu WFOŚiGW w Olsztynie

W ramach zadania planujemy:

1. Cykl wycieczek terenowych „Odkrywanie przez wędrowanie”

Cztery wycieczki adresowane są do uczniów szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych. Ich zadaniem jest umożliwienie
uczestnikom poznawanie terenu Parku poprzez obcowanie z przyrodą. Każda z wycieczek będzie składać się z przejazdu, pokonania pieszo trasy atrakcyjnej przyrodniczo, poczęstunku, mini konkursu podsumowującego wycieczkę. Planowany termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2022 r.

2. Konkurs plastyczny „Skrzydlaci mieszkańcy Krainy Buka”

Konkurs adresowany do młodzieży szkolnej z gmin leżących na terenie Parku oraz gmin sąsiadujących z Parkiem.
Przewidujemy dwie kategorie wiekowe: klasy I-IV, klasy V-VIII.
Konkurs ma na celu wzbudzenie zainteresowania lokalną przyrodą, w szczególności ornitofauną. Planowany termin realizacji
zadania: wrzesień – październik 2022 r.

3. Konkurs wiedzy o parkach krajobrazowych

Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych, mający na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat form ochrony
przyrody, jakimi są parki krajobrazowe oraz specyfiki wybranych parków.
Konkurs jest planowany na: IV kwartał 2022 r. / I kwartał 2023 r.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej konkurs będzie miał formę terenową (gra terenowa), stacjonarną lub on-line.

4. Terenowe warsztaty botaniczne „Rośliny lecznicze wokół nas”

Dwa spotkania warsztatowe adresowane do osób dorosłych. W trakcie zajęć uczestnicy pod okiem prowadzącego będą
zdobywać wiedzę dotyczącą:
• rozpoznawania roślin naczyniowych
• właściwości i możliwości wykorzystania roślin naczyniowych występujących na terenie przeprowadzonych zajęć

Terminy warsztatów planowane na maj i czerwiec 2022 r.

5. Sprzątanie Świata w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej

Wycieczka terenowa organizowana w ramach międzynarodowej kampanii „Sprzątanie świata” – wrzesień 2022 r.

Nasze Parki Krajobrazowe

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności