Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Monitoring wizyjny

Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej są rozmieszczone fotopułapki.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu (adres: ul. Bohaterów Westerplatte 18, 82-300 Elbląg, e-mail: pkwe@warmia.mazury.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: pkwe.iod@warmia.mazury.pl .
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony przyrody i ochrony infrastruktury ścieżek edukacyjnych, na podstawie: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (z późn. zm.), upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1297/2017 oraz Statutu Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
 4. Nagrania monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni od daty rejestracji lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu.
 5. Nagrania monitoringu wizyjnego przekazywane są wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
  a) złożenia wniosku do Administratora o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa;
  b) złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasze Parki Krajobrazowe

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności