Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Kadyński Las

Utworzony w 1972 roku rezerwat przyrody „Kadyński Las” zajmuje fragment lasu o powierzchni 8,11 ha leżący w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej. Na tym obszarze wykształciły się pod wpływem działania wód roztopowych rozcięcia erozyjne, które z czasem przekształciły się w głębokie wąwozy. Rezerwat został utworzony w celu zachowania fragmentu starego lasu bukowego z pojedynczymi, starymi dębami.

Rezerwat przyrody „Kadyński Las” „rozsiadł” się w pobliżu zachodniej krawędzi Wysoczyzny Elbląskiej, mającej tu, jak określają to geomorfolodzy, charakter starego, martwego klifu abrazyjnego, silnie przekształconego w wyniku zachodzących w przeszłości intensywnych procesów erozyjnych. Z miejsc, gdzie las nieco rzednie, rozciąga się wspaniała panorama Zalewu Wiślanego z zamykającą go od północnego zachodu Mierzeją Wiślaną.

Rezerwat rozpościera się na południowy wschód od zabytkowego zespołu pałacowego w Kadynach oraz na północny zachód od zespołu poklasztornego z odbudowanym kościołem franciszkańskim. I pałac, i klasztor stanowią dodatkowe atrakcje dla zwiedzających rezerwat.

Warto wspomnieć o mniej więcej dwustuletnim starodrzewie bukowym, w którego sąsiedztwie rosną równie sędziwe dęby. Nieopodal rezerwatu przebiega aleja dębowa, w której najciekawszym, najbardziej rozpoznawalnym okazem jest dąb im. Jana Bażyńskiego. Jego wiek oceniany jest na około 700 lat, a obwód na wysokości 130 cm wynosi niemal dziesięć metrów.

Okazałym drzewom towarzyszą rzadkie rośliny chronione, między innymi: gnieźnik leśny i kruszczyk siny. Spośród spotykanych tutaj gatunków lilia złotogłów zaliczana jest do gatunków zagrożonych wyginięciem, a kruszczyk siny – do gatunków ginących. Wśród innych gatunków roślin, o których należałoby w tym miejscu wspomnieć są: czerniec gronkowy, także zagrożony wyginięciem, a także kokorycz pełna i przetacznik górski.

Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka przyrodniczo-historyczna „Kadyński Las”.

(Fot. Z. Gawron)

Nasze Parki Krajobrazowe

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności